Якори (Anchors) Newt

Якори (Anchors) Newt
константа значение
NEWT_ANCHOR_LEFT  
NEWT_ANCHOR_RIGHT  
NEWT_ANCHOR_TOP  
NEWT_ANCHOR_BOTTOM